Jordutskiller

Rengjøring og separering av smuss fra produkter, med maksimal skånsom håndtering

Produktbeskrivelse

Rengjøring og separering av smuss fra produkter, med maksimal skånsom håndtering.

SKALS sine utskillere leveres i en rekke utgaver, slik at du får den rette modell for ditt produkt.

Spiralrenser:

Spiralrensen brukes til å fjerne jord, topper, halm og steiner som følger med grønnsakene inn i maskinen.
Maskinen har totalt 7 ruller. 2 ruller med gummiskiver for forsiktig håndtering av produktet, og 5 trinnløse ruller for utsortering av gjenstander mellom 10 – 30 mm i diameter. Avhengig av innstilt avstand mellom spiralrullene, vil produkter og gjenstander større enn en gitt størrelse fortsette gjennom maskinen. Utsorterte gjenstander faller direkte gjennom maskinen og kan plukkes opp.


Børsterenser:

Børserensen brukes til å børste av sand, jord, topper, halm og steiner som følger med grønnsakene inn i maskinen. Det gjøres ved å lede produktene forbi et forskjellig antall roterende børster.


Fingerrenser:

Fingerrensen brukes til å skille bort tørr løs smuss/sand fra poteter/løk og gulrøtter.
Maskinen består av 6-12 ruller med gummistjerner.
Separerte gjenstander faller gjennom mellom fingeren/rullene og ned i for eksempel en kasse.


Ristebånd:

Ristebelte brukes til å fjerne sand, jord og ulike løse partikler fra produktet.
Dette gjøres ved å transportere produktet på et stigende stavkjede.
Under stavkjede er det montert et ristehjul som rister kjedet og produktet.
Løse partikler under ø20 mm kan nå falle gjennom stavkjede.
Ristestyrken kan justeres på håndspaken.

Maskinen består av følgende hovedkomponenter:
Stålkonstruert ramme, kjøre- og reverseringsrull, elmotor, endeløs stavkjede bestående av PVC-belagte pinner med mellomrom på ca. 20 mm.


Spesifikasjoner

  • Skånsom og effektiv
  • For alle typer grønnsaker
  • Robust konstruksjon
  • Lakkert eller rustfri utgave

Galleri