Transportbånd

Transport av dine produkter fra A til Å

Jordutskiller

Rengjøring og separering av smuss fra produkter, med maksimal skånsom håndtering

Kassetipp

Kassetipp for skånsom vending av kasser

Silo

Silosystemer for optimal lagring

Mottaksvogn

Mobilbunkeren brukes til lasting og transport av blandet eller bulklast, inkludert grønnsaker fra ett punkt til et annet, horisontal, stigende eller synkende.