Jasa Packaging Solutions

Vertikale pakkemaskiner og sleevere

Belca

Et bredt utvalg av pakkemaskiner for de fleste produkter

Newtec NBM

For fylling av frukt eller grønnsaker i beger

Newtec High Speed Container Filler

Beger- og dispenserfyller for frukt og grønnsaker med skånsom produkthåndtering.

REV Packaging Solutions

Termoseal nettpakkemaskin

C-Pack

Automatisk nettpakkemaskiner