Mottaksvogn

Mobilbunkeren brukes til lasting og transport av blandet eller bulklast, inkludert grønnsaker fra ett punkt til et annet, horisontal, stigende eller synkende.

Produktbeskrivelse

Mobilbunkeren brukes til lasting og transport av blandet eller bulklast, inkludert grønnsaker fra ett punkt til et annet, horisontal, stigende eller synkende transport. Maskinen består av følgende hovedkomponenter: Mobilramme laget av stål, driv- og svingtrommel plassert i hver ende av transportøren, en fremdriftsenhet – oftest en elektrisk motor – og et endeløst vulkanisert transportbånd av enten gummi eller PVC .

Det endeløse beltet bringes til å rotere rundt driv- og svingtrommelen ved hjelp av fremdriftsenheten. Grønnsakene lastes på bæresiden av beltet fra maskinen foran og transporteres med beltet til losseplassen.

Spesifikasjoner

  • For mottak fra henger eller container
  • Kan kombineres med jordutskiller
  • Leveres i ulike størrelser
  • Mobil
  • 1800x4500mm
  • Belte av gummi / PVC
  • Frekvenskontroll
  • Ultralydsensor for lagkontroll

Galleri